W 8 pabianickich podstawówkach do egzaminu przystąpiło w sumie ponad 260 uczniów. W SP2, SP15, SP16 nie było w roku tym szkolnym klas ósmych, więc w tych szkołach nie odbywają się egzaminy.

W tym roku egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany po raz szósty. Został on wprowadzony w 2019 roku w związku z reformą edukacji, likwidującą gimnazja i przywracającą 8-letnią szkołę podstawową. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla uczniów kończących szkołę podstawową i różni się od matur tym, że nie można go nie zdać.

Wyniki są wyrażane w punktach. Od ich liczby zależy do jakiej szkoły średniej dostaną się uczniowie. Nie ma jednak ustalonego minimalnego wyniku gwarantującego zaliczenie roku szkolnego.

W środę (15 maja) uczniowie napiszą egzamin z matematyki a w czwartek (16 maja) z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego).