Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

W ramach realizacji ww. programu Pabianice otrzymały środki na:

1) dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, którym usługi te były świadczone w ramach Programu w latach poprzednich i będą kontynuowane w roku 2024 (osoby kontynuujące);

2) dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, którym w roku 2023 usługi te nie były świadczone (osoby nowe);

3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.