Pabianiczanie odznaczeni uhonorowani czerwonokrzyskimi odznakami i Odznaką Ministra Zdrowia.

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia za działalność na rzecz pabianickiego Stowarzyszenia otrzymali: Sławomir Łuczyński oraz – Krzysztof Hanke. Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia otrzymali wieloletni, zasłużeni honorowi krwiodawcy – Wojciech Czestkowski oraz Andrzej Stępień.

Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” Minister Zdrowia przyznał – Annie Kurkowskiej wieloletniej honorowej krwiodawczyni.

„Kryształowym Sercem” wyróżniono:

Floriana Wlaźlaka, który od wielu lat wspiera działalność Ruchu Honorowych Krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża.

Andrzeja Stępnia - zasłużonego honorowego dawcę krwi. Krew zaczął oddawać w 1978 roku, ma na swoim koncie ponad 50 litrów tego bezcennego leku. Jest też organizatorem wielu akcji honorowego oddawania krwi „na ratunek”.

Wojciecha Czestkowskiego - który jest zasłużonym, honorowym krwiodawcą. Krew zaczął oddawać w 1996 roku. Do chwili obecnej oddał ponad 45 litrów krwi. W czasie pandemii jako ozdrowieniec po przebytym Covid-19 oddawał osocze, niezastąpione w leczeniu tej choroby.

Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia został udekorowany prezydent Grzegorz Mackiewicz – za wieloletnie wspieranie naszej działalności.