Podobne pytanie padło już dwa lata temu, na początku wojny w Ukrainie. Od tego czasu sytuacja się nie zmieniła w naszym mieście.

Na terenie Pabianic znajdują się 3 schrony i 41 miejsc ukryć zabezpieczających.

– Pojemność budowli ochronnych to około 2.644 osoby – poinformował nas Andrzej Bohdanowicz, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim.

W latach 2022 i 2023 pabianicka straż pożarna sprawdziła ich stan. Okazało się, że wszystkie są tylko częściowo przygotowane i wszystkie wymagają remontu. Od 40 lat nie były konserwowane. W większości miejsca schronienia lub ukrycia, jak kto woli, powstały na początku lat 50. ubiegłego wieku. Najmłodsze pochodzą z 1981 roku. Wtedy oddano do użytku biurowiec Tkanin Technicznych przy Partyzanckiej i budynek przychodni zdrowia dla pracowników PZPB. Tam zgodnie z ówczesnymi przepisami postawiono schrony.

Na początku marca tego roku oszacowano, że 3,5 mln zł kosztowałby lekki remont schronów i miejsc ukrycia, a taki z prawdziwego zdarzenia wraz z doposażeniem pochłonąłby 13 mln zł.

W mieście są trzy schrony z prawdziwego zdarzenia (o odpowiedniej nośności stropu, wyjściach awaryjnych, wentylacji, dostępie do wody itp.). Dwa zlokalizowano pod jednym adresem – ul. Partyzancka 105/127. To schrony dla pracowników Sądu Rejonowego i firmy InterKobo w budynku byłych Tkanin Technicznych. Oba pomieszczą 645 osób. Trzeci na 111 osób znajduje się w Pabian-Medzie przy Kilińskiego 10/12, również dla pracowników.

Pozostałe 41 lokalizacji to miejsca, gdzie są ukrycia zabezpieczające dla mieszkańców budynków, pracowników oraz dzieci. Zmieści się w nich 1.888 osób. Trzy z nich: przy ul. Granicznej 2, Warszawskiej 44/50, Warszawskiej 53 – to obiekty prywatne przeznaczone dla pracowników, mieszkańców budynku (ul. Graniczna).

Oto adresy istniejących budowli ochronnych w Pabianicach

ulice: Kilińskiego 10/12 (Pabian-Med), Partyzancka 105/127 (Sąd Rejonowy, InterKobo), Ludowa 1, 5, 7 (wspólnota), Robotnicza 2, 6 (wspólnota), Skłodowskiej 23e (wspólnota), 23c (ZGM), 23b (wspólnota), Moniuszki 56/58 (PSM), Robotnicza 4 (PSM), Warszawska 44/50 (prywatna), Graniczna 2 (prywatna), Ludowa 3 (wspólnota), Moniuszki 141/143 (wspólnota), 142/144 (komunalne), 151/155 (komunalne), Odrodzenia 4 (wspólnota), Zamkowa 4B (wspólnota), św. Rocha 5A (PSM), Szarych Szeregów 8 (wspólnota), Robotnicza 10 (wspólnota), Skłodowskiej 15 (komunalne), Ostatnia 15 (komunalne), Wiejska 55 (państwowe), Warszawska 73/75 (prywatne), Warszawska 53 (komunalne), św. Jana 31 (spółdzielcze).