Diecezjalna konferencja księży najpierw wytypowała trzech kandydatów na urząd biskupa diecezji warszawskiej: księdza radcę Jana Cieślara z Pabianic, księdza radcę Piotra Gasia z Warszawy oraz księdza Wojciecha Rudkowskiego z Radomia. Jak podała strona luterenie.pl - po wysłuchaniu prezentacji kandydatów i dyskusji, Synod wybrał księdza Jana Cieślara biskupem diecezji warszawskiej. Cieślar dostał 37 głosów spośród 60 oddanych, a pozostali odpowiednio: ksiądz Gaś - 19, ksiądz Rudkowski - 4.

Jan Cieślar urodził się 10 września 1967 r. w Cieszynie. Ukończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 1996 roku został proboszczem administratorem parafii w Pabianicach, a dwa lata później został proboszczem. Od 2008 roku pełni funkcję diecezjalnego wizytatora lekcji religii i jest radcą duchownym diecezji warszawskiej. Jest też starszym wykładowcą w katedrze teologii historycznej ChAT.
Żonaty z Magdaleną (z domu Hudzieczek), śpiewaczką i wykładowcą akademickim.