Do placówek medycznych w Łódzkiem trafi blisko 465 mln zł na to półrocze. Ponad 350 mln zł z tej kwoty otrzymają szpitale w sieci szpitali, w znakomitej większości to szpitale o znaczeniu powiatowym.

Ponad 15 mld zł wpłynie do placówek ochrony zdrowia w całym kraju w związku ze wzrostem minimalnych wynagrodzeń. Do szpitali w naszym województwie trafi 465 mln zł na okres od lipca do końca roku. Lepiej dofinansowane będą teraz: interna, chirurgia i położnictwo, tu zwiększy się zaproponowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wycena świadczeń.

Jak wynika z komunikatu łódzkiego NFZ wzrost budżetów szpitali wynika z wyliczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Agencja przygotowała je na podstawie danych kosztowych, które otrzymała od 85% szpitali w kraju. Szpitale w Łódzkiem także przekazały takie dane.

Poprawa kondycji finansowej zwłaszcza szpitali powiatowych, które są najbliżej lokalnych społeczności, jest wynikiem z jednej strony wzrostu wyceny świadczeń ale także wdrożonych przez dyrektorów szpitali programów naprawczych uzgodnionych z Łódzkim NFZ. Minister zdrowia wybrał wariant, który pozwala na przekazanie placówkom medycznym w regionie najwyższych środków finansowych. Podwyżka uwzględnia bowiem nie tylko wzrost minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale także koszt wzrostu płac dla osób zatrudnionych np. na kontraktach. Uwzględnia inflację, nadwykonania i wyższe wyceny w internie, chirurgii i położnictwie, a te oddziały są w większości szpitali powiatowych.

- Do szpitali w Łódzkiem trafi do końca roku ponad 350 mln zł, to potężna kwota i z rozmów z dyrektorami wiem, że to oczekiwane i godne wsparcie. Skorzystają także pacjenci: część tych pieniędzy zostanie przeznaczona na zwiększenie liczby punktów, czyli większą liczbę świadczeń medycznych dla chorych. – wyjaśnia Artur Olsiński dyrektor łódzkiego NFZ

Zwiększanie wartości umów oznaczało dla Łódzkiego NFZ konieczność przygotowania blisko 2 tys. aneksów umów. Szpitale w regionie otrzymały aneksy 17 lipca, w Łódzkiem podpisała je już znakomita większość dyrektorów szpitali.

– Wszystkie aneksy już podpisaliśmy – stwierdził Witold Olszewski, prezes Pabianickiego Centrum Medycznego. -Od 1 lipca świadczenia są wyceniane lepiej, a tym samym wzrosła wartość umów ryczałtowych. Oznacza to, że będziemy otrzymywać więcej pieniędzy, które umożliwią podniesienie pracownikom pensji. Podobnie jak inne placówki ochrony zdrowia obliguje nas do tego ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

– Dodatkowe pieniądze, które trafia do szpital powiatowych i miejskich gwarantują im ciągłość pracy i wypełnienie zapisów ustawy z 1 lipca – informuje Paweł Paczkowski członek zarządu Zrzeszenia Szpitali Powiatowych i Miejskich Województwa Łódzkiego.

– Otrzymaliśmy realną pomoc, bez której trudno byłoby nam podnieść pensje. Oczywiście kwestią dyskusyjną pozostaje to czy to wystarczająca kwota, aby pokryć spowodowane inflacją rosnące koszty działalności. Z tym problemem zmagają się wszystkie placówki medyczne w Polsce i nie jesteśmy pod tym względem wyjątkiem – dodaje prezes Olszewski.