Jego organizatorem jest łódzki oddział Polskiego Związku Głuchych. W szkoleniu uczestniczy personel, który będzie miał kontakt z pacjentami o szczególnych potrzebach, czyli m. in pracownicy rejestracji, izby przyjęć, sekretariatów oddziałów szpitalnych oraz administracji. Odbywa się ono w ramach programu „Dostępność plus dla zdrowia”.

PCM na jego realizację dostało 1 927 661 złotych. Jest to prawie maksymalna pula dofinansowania (granica to 2 mln zł).

Dzięki projektowi udało się kupić 15 nowych, regulowanych leżanek dla pacjentów. Mają elektrycznie regulowaną wysokość i zwiększoną nośność. Wszystkie trafiły do szpitalnych oddziałów i przychodni rejonowych. Kosztowały łącznie prawie 50 tys. zł.

Personel PCM uczy się „migać”

Kupiono też 10 przenośnych pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących. Urządzenia wzmacniają głośność, ułatwiając komunikację i wyciszają szumy uszne.

Personel PCM uczy się migania

Do szpitala dostarczono również 5 krzeseł transportowo-ratowniczych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się np. po schodach. Kosztowały w sumie 18.900 zł.

PCM uczy się języka migowego

W ramach projektu „Dostępność plus” PCM planuje również:

wymianę 2 dźwigów osobowych (w istniejących szybach), zakup krzeseł do poczekalni, pulsoksymetrów wag, przenośnych aparatów EKG, foteli ginekologicznych, łóżek bariatrycznych, aparatu KTG, drukarki do Braille”a map tyflograficznych zewnętrznych i wewnętrznych oraz oznaczeń identyfikujących personel szpitala. Ponadto zostanie zmodernizowana i dostosowana do standardu WCAG 2.1. szpitalna strona internetowa, wykupiony abonament na tłumacza migowego i szkolenie pracowników szpitala w zakresie kompetencji cyfrowych.

Projekt ma być zrealizowany w naszym szpitalu do 30 czerwca 2023 roku.

Program „Dostępność Plus” to program rządowy. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. głuchoniemych, niewidomych lub słabowidzących, osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo.