Bez kombinowania, w niedzielę otworzyć sklepy można kilka razy w tym roku – w styczniu, kwietniu, czerwcu, sierpniu i grudniu. Tym bardziej, że od 1 lutego wchodzi w życie zmiana mająca zapobiec omijaniu zakazu handlu w niedziele ze względu na świadczenie usług pocztowych. Jak dotąd wiele marketów, również w Pabianicach, korzystało z tej opcji.

Pierwszą taką „legalną” niedzielą handlową w tym roku jest najbliższa (30 stycznia). Kolejne wypadną dopiero 10 kwietnia, 24 kwietnia, 26 czerwca, 28 sierpnia, 11 grudnia i 18 grudnia.

Wchodząca w życie od lutego nowelizacja doprecyzowuje też katalog osób, które mogą nieodpłatnie pomagać przedsiębiorcy w niedzielnej pracy w sklepie. Znajdą się w nim małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, wnukowie oraz dziadkowie. Te osoby jednak nie będą mogły być zatrudnione w tej placówce handlowej u przedsiębiorcy, który korzysta z ich nieodpłatnej pomocy.