Pierwsze 100 ton  przyjechało w czterech frakcjach: kostka, orzech, ekogroszek i groszek. Pozostała część (926 ton) transportem kolejowym ma dotrzeć w przyszłym tygodniu i wówczas rozpocznie się sprzedaż.

- Od jutra zaczniemy powiadamiać mieszkańców, którzy złożyli wniosek o węgiel i zostali zweryfikowani żeby dokonywali stosownych wpłat – zapowiedział prezydent Grzegorz Mackiewicz, na konferencji prasowej.

Płatności będzie można dokonywać gotówką w kasie urzędu przy ul. Zamkowej 16 (I piętro) lub przelewem. W przypadku płatności przelewem wnioskodawca powinien udać się do Referatu Programów Priorytetowych przy ul. św. Jana 4 w celu weryfikacji dokonanej wpłaty. Cena węgla wyniesie 1970 zł za tonę bez względu na rodzaj frakcji.

ZEC będzie się kontaktować z wnioskodawcami w celu wyznaczenia terminu i godziny odbioru węgla. Mieszkańcy są proszeni o jak najszybsze składanie wniosków, żeby zdążyć z zakupem do końca grudnia. Referat jest czynny w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 8.00-16.00, wtorki w godz. 8.00-17.00, piątki w godz. 8.00-15.00.

- Szacujemy, że w przyszłym tygodniu dotrze do nas pozostały węgiel – mówił Krzysztof Mondzelewski, prezes ZEC. - Planujemy, że transport przyjedzie pociągiem. Żeby dystrybucja przebiegła sprawnie prosimy aby mieszkańcy przestrzegali umówionych terminów. Węgiel chcemy wydać do końca roku, a jest już około tysiąca wniosków.

Odbiór węgla z placu składowego ZEC będzie odbywał się na koszt mieszkańców.

- Na stronie internetowej naszej spółki i urzędu miejskiego będzie lista podmiotów gotowych wykonać taką usługę dla pabianiczan – dodaje prezes ZEC. - Lista będzie również wywieszona na budynku portierni.

Węgiel pochodzi z polskich kopalni. Trafi do składu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pabianicach, która jest kwalifikowanym dostawcą węgla PGG, a stamtąd na plac Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Konstantynowskiej 62, gdzie będzie punkt składowania i odbioru węgla przez mieszkańców.

Od 4 listopada Urząd Miejski przyjął 900 wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego, które są na bieżąco weryfikowane. Największe zapotrzebowanie jest na węgiel typu kostka i groszek. Wniosek można złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim przy ul. św. Jana 4 (Referat Programów Priorytetowych w Wydziale Inwestycji Miejskich, pok. 20) lub elektronicznie przez ePuap. )