Pabianiczanka potrzebuje naszej pomocy. Czeka ją leczenie chemioterapią. By do niego doszło, konieczna jest poprawa wyników badań, a co za tym idzie przetoczenie krwi.

Anna Kuba przebywa w łódzkim szpitalu Bonifratów, jednak krew można oddawać w dowolnym punkcie krwiodawstwa. Grupa nie jest istotna. Przed donacją koniecznie trzeba wskazać dla kogo oddajemy płynny lek.