W najbliższy czwartek odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Podczas zgromadzenia radni przyjrzą się między innymi projektowi uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Miasto Pabianice. Na czym miałoby polegać to odstępstwo?

Uchwala dałaby możliwość legalnego spożywania napojów alkoholowych podczas festynów i innych imprez kulturalno–rozrywkowych, organizowanych na terenie: MOSiR-u („Grota” Roweckiego 3), Lewitynu, placu na Starym Rynku, Parku Słowackiego, parku Wolności, na wyznaczonych obrębach.

Uzasadnieniem tej uchwały jest nawiązanie do zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Uściślając, zakazano w niej spożywania alkoholu w każdym miejscu publicznym (a nie tylko w ujętych wcześniej w ustawie), dając jednocześnie samorządom możliwość wskazania, czy chcą ustanowić jakiś wyjątek od tej reguły.

Czy radni powinni skorzystać z możliwości odstępstwa od ustawy? Zagłosuj w naszej sondzie.