Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia trwają w najlepsze, co oznacza, że i również Nowy Rok jest tuż za pasem, dlatego już dziś Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach pragnie Państwu przedstawić swoją ofertę na nadchodzący 2022 rok.  Od lutego planujemy uruchomienie naborów wspierających pracodawców i osoby poszukujące pracy, m.in. takie, jak: szkolenia, staże, bony na zasiedlenie, roboty publiczne, prace interwencyjne czy dotacje na rozpoczęcie własnej firmy. 

Ponadto, pracodawcy będą również mogli skorzystać z oferty Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Krajowy Fundusz Szkoleniowy adresowany jest do pracodawców zatrudniających co najmniej jedną osobę na umowę
o pracę. Pracownicy i pracodawcy mogą skorzystać z kształcenia ustawicznego w postaci: kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych. 

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego planowany jest również w lutym 2022 roku. Wnioski powinny spełniać, co najmniej jeden z priorytetów ustalonych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, tj.:

1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;

2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będącymi członkami rodzin wielodzietnych;

5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez MRiPS

6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;    

7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

 

Szczegółowe informacje odnośnie naborów dostępne będą na naszej stronie internetowej www.pabianice.praca.gov.pl.  Serdecznie zapraszamy do współpracy.