Spółka wnosiła o pozytywne zaopiniowanie lokalizacji kasyna, które miałoby powstać w budynku przy ul. Grobelnej 4. 

– Kasyno w Pabianicach? – dziwił się radny Piotr Różycki. – Mam duże wątpliwości co do celowości takiej formy rozrywki.

– Nie rozstrzygamy, czy to jest dobre, czy złe dla mieszkańców. My wydajemy tylko opinię co do zgodności z prawem lokalnym – tłumaczył przewodniczący Krzysztof Rąkowski. – Zgodnie z przepisami prawa o grach hazardowych, uzyskanie pozytywnej opinii Rady Gminy jest warunkiem koniecznym do uzyskania koncesji przez konkretny podmiot od ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Władze miasta zapytały szefów firmy Aflopa Nieruchomości, czy zamierzają wynająć powierzchnię na kasyno.

W odpowiedzi wpłynęło pismo Aflopa Nieruchomości informujące, że firma nie posiada powierzchni, która może zostać przeznaczona na tego typu działalność. Jednocześnie poinformowano, że firma nie przewiduje tego typu działalności w swoich obiektach.

Opinia radnych była negatywna. Kasyna nie będzie.