Nowi radni miejscy uchwalili dzisiaj (22 maja), że będą pracować w 9 komisjach, a nie siedmiu, jak było w poprzedniej kadencji. Ustalili też nowe wynagrodzenie dla prezydenta miasta. Z kolei prezydent ustali wynagrodzenie dla wiceprezydentów.

Prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz będzie zarabiać 20.130 zł (brutto). Na jego wynagrodzenie składa się: 10.420 zł – wynagrodzenie podstawowe, 3.450 zł- dodatek funkcyjny, 4.164 zł - dodatek specjalny (to 30 procent od sumy wynagrodzenia podstawowego i dodatku funkcyjnego) oraz 20 procentowy dodatek stażowy w wysokości 2.086 zł.

Radni powołali też 9 komisji. W poprzedniej kadencji było ich 7. W dyskusji sprzeciwiali się takiej ilości komisji radni Krzysztof Rąkowski i Marcin Krebs.

– Narażamy mieszkańców na wydatek około 100 tysięcy złotych w ciągu 60 miesięcy trwania tej kadencji – oponował Rąkowski. – Uważam, że sprawy dotyczące ochrony środowiska i planowania przestrzennego można rozpatrywać (bezkosztowo) w podkomisjach Komisji Gospodarki Komunalnej. Nie trzeba powoływać przewodniczących. 

18 radnych było innego zdania. Zdecydowali, że będzie 9 komisji. Uchwalono też składy komisji i ich przewodniczących:

1.Wójtowicz Aleksander - Komisji Rewizyjnej;

2.Wójcik Grażyna - Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji;

3.Witczak Renata - Komisji Ochrony Środowiska i Adaptacji do Zmian Klimatu;

4.Kaczorowski Adam - Komisji Zarządzania Mieniem Komunalnym;

5.Stanek Włodzimierz - Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego;

6.Kozłowska Bożennna - Komisji Budżetu i Finansów;

7.Wadowska -Gryzel Jadwiga - Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;

8.Grzejszczak Gabriel - Komisji Spraw Społecznych;

9.Majewski Gracjan - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.