Radny miejski Sławomir Szczesio jest drugą kadencję prezesem PTTK oddział Pabianice, czyli od 6 lat. PTTK ma siedzibę przy ul. Traugutta 2. To budynek należący do miasta. Zarządza nim Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

- Radny ma trzy miesiące na rezygnację z funkcji w Radzie Miejskiej. Jeśli tego nie zrobi, trzeba go pozbawić mandatu radnego – wyjaśniają służby wojewody łódzkiego, Jolanty Chełmińskiej.

Oddział PTTK w Pabianicach wpisany jest do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000140343. Jego działalność gospodarcza polega na prowadzeniu biura turystycznego, które jest organizatorem wycieczek krajowych i zagranicznych. Ma zezwolenie wojewody łódzkiego na działalność turystyczną nr 41/99.

Niestety, radny Szczesio w swym oświadczeniu majątkowym złożonym 23 grudnia 2014 r. nic na ten temat nie napisał. Nie mógł nie wiedzieć o takim obowiązku. Tym bardziej, że 12 stycznia w biurze Rady Miejskiej odbyło się szkolenie, na którym tłumaczono, jak wypełnia się oświadczenie majątkowe. Radni dowiedzieli się, że błędy w nim są zagrożone karą więzienia. W szkoleniu wzięło udział 12 radnych. Był też obecny Szczesio.

Gdy radni składają oświadczenia majątkowe, najpierw weryfikuje je przewodniczący Rady Miejskiej. Potem wysyłane są do Urzędu Skarbowego. Każdy może złożyć korektę. 18 marca korekty do oświadczenia Szczesia w Biurze Rady nie było.

Artykuł 24 l Ustawy o Samorządzie Gminnym stanowi, że podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym powoduje odpowiedzialność karną pozbawienia wolności do 3 lat.

- Według przepisów radny zataił te informacje, bo nie wykazał ich w oświadczeniu majątkowym. To przestępstwo – uważa urzędnik wojewody. - Należy o tym powiadomić prokuraturę, Urząd Skarbowy i Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Wojewoda pismo o wygaśnięciu mandatu publikuje tutaj: www.lodz.uw.gov.pl/data/dataPublicator/merged_document_8.pdf

Radny Szczesio ma 30 dni na odwołanie.