To ogromna korzyść dla służb dbających o bezpieczeństwo i porządek w mieście oraz mieszkańców, którzy często zwracają się w tej sprawie do strażników o pomoc.

Środki na zakup sprzętu w kwocie 20.000 zł przekazało Starostwo Powiatowe w Pabianicach.

- ”Dziękujemy władzom Starostwa za udzieloną pomoc na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców”.

Straż Miejska zwróciła się również z apelem o pomoc finansową do senatora Macieja Łuczaka. Chodziło o 18.000 zł na zakup niezbędnych do codziennych zadań nowych środków łączności.

- W tej sprawie otrzymaliśmy odpowiedz odmowną – relacjonuje komendant Tomasz Makrocki.

Obecnie Pabianice są obserwowane za pomocą 104 kamer z centrali monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Narutowicza 33.