Funkcjonariusze opowiadali na temat różnych form oszustw i kradzieży, jakimi posługują się przestępcy. Radzili też, jak nie wpaść w ich szpony.

Spotkanie z seniorami poprowadził m.in. insp. Jarosław Tokarski, komendant powiatowy. Zwrócił uwagę na oszustów, którzy próbują wyłudzić pieniądze podając się za pracowników wykonujących zawody społecznego zaufania m.in. za policjantów. Komendant uczulił uczestników debaty, że policjanci nigdy nie informują o szczegółach prowadzonych przez siebie spraw telefonicznie i nie proszą o przekazanie im jakiejkolwiek gotówki.

Następnie głos zabrał jego zastępca, mł. insp. Michał Kaliszewski. Dokładnie omówił każdą z metod działania sprawców przestępstw pod tzw. legendą.

W dalszej części debaty, w formie multimedialnej, policyjna profilaktyczka przypomniała uczestnikom mechanizmy działania sprawców wyłudzających pieniądze metodą na tzw.: wnuczka, urzędnika, inkasenta i akwizytora. Policjantka wskazała, na co uważać w kontaktach z osobami próbującymi nieuczciwie zachęcić nas do podpisywania różnego rodzaju umów np. w trakcie różnych pokazów, czy w miejscu zamieszkania.

W trakcie wspólnych rozmów omówiono, kogo nie należy wpuszczać do domu, gdzie nie należy przechowywać gotówki i jak bezpiecznie pobierać pieniądze z konta i bankomatu.

Głos w sprawie omawianych zagadnień zabrała także dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Cegiełka.

Podczas spotkania policjanci rozdali zgromadzonym ulotki, które oprócz wskazówek dla seniorów prezentowały prace plastyczne laureatów w konkursie na najlepszą “Edukacyjną Laurkę dla Babci i Dziadka”.

W spotkaniu udział wzięli też pabianiccy dzielnicowi. Każdy uczestnik debaty mógł porozmawiać z obsługującym dany rejon funkcjonariuszem. Na zakończenie seniorzy wypełnili specjalnie przygotowane przez policjantów ankiety podsumowujące przedsięwzięcie i podzielili się swoimi wnioskami i spostrzeżeniami.

Podobne spotkania odbyły się na przełomie kwietnia i maja 2022 roku w klubach seniora przy ulicach Orlej i Łaskiej.