Od 2017 roku do dziś przez program ten przewinęło się 98 osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu np. za niepłacenie alimentów i drobniejsze przestępstwa. W zakres ich obowiązków wchodziło m.in. sprzątanie i odśnieżanie ulic, odchwaszczanie chodników, likwidowanie dzikich wysypisk śmieci i usuwanie szpecących napisów z elewacji budynków.

- Biorąc pod uwagę różne minimalne stawki godziny pracy w poszczególnych latach, dało to kwotę 131.000 zł – informuje Straż Miejska, która nadzoruje akcję. - Dane te jednoznacznie potwierdzają korzyści finansowe dla miasta, jak i mieszkańców, dlatego działania te będziemy kontynuować.