– Zrobiliśmy kolejny krok w celu realizacji bardzo istotnego, z punktu widzenia miasta i spółki, zadania, jakim jest poprawa warunków życia mieszkańców Pabianic i okolic miasta – zapewnia Florian Wlaźlak, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej.

W ubiegłym tygodniu ZEC podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów norm zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska Konstantynowska w Pabianicach”.

Zobacz też: Mamy ponad 20 mln na modernizację ciepłowni przy Konstantynowskiej

– Aneks zwiększa dofinansowania w formie preferencyjnej pożyczki o kwotę 6.926.457 zł – ujawnia prezes.

Planowana wartość całkowita projektu będzie wynosić prawie 45,6 mln złotych. Wartość uzyskanego od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparcia wzrośnie do kwoty 27.819.357 zł (75% kosztów kwalifikowanych projektu).

– Pozostałą część pokryjemy ze środków własnych spółki. To ponad 17,8 mln zł – mówi prezes Wlaźlak.

ZEC poprosił fundusz ochrony środowiska o dodatkowe pieniądze po otwarciu kopert z ofertami w przetargu, jaki ogłosił w ubiegłym roku na tę inwestycję.

Zgłosiły się cztery firmy, chętne do wykonania zadania, ale wszystkie oferty były wyższe od zakładanych przez ZEC.

– Poprosiliśmy o zgodę na wydłużenie terminu rozstrzygnięcia przetargu i staraliśmy się o dodatkowe pieniądze – ujawnia prezes. – Teraz możemy zastanowić się, którą ofertę wybrać.

Inwestycja Zakładu Energetyki Cieplnej w Konstantynowskiej musi być zakończona do 1 stycznia 2022 roku. Od tej daty bowiem będą obowiązywać zaostrzone normy emisji zanieczyszczeń.