Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z programu "Ciepłe mieszkanie" do wymiany „kopciuchów” na inne urządzenia, ale ekologiczne. Mogą to być pompy ciepła, kotły gazowe lub na pellet, a także podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dotacja może być również przyznana na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (pod warunkiem wymiany nieefektywnego źródła ciepła), a także na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i dokumentację projektową.

Wysokość dotacji zależy od dochodów i maksymalnie może wynosić od 17,5 do 39,9 tys. zł (od 35 do 99 proc. kosztów kwalifikowanych).

Wnioski do programu przyjmuje i rozpatruje Urząd Miejski – Referat Programów Priorytetowych, ul. św. Jana 4, pok. 20, tel. 42 22-54-625 lub 509 309 848. Pabianiczanie na miejscu mogą uzyskać informacje o warunkach programu, skonsultować wypełnienie wniosku i złożyć dokumenty za pośrednictwem Urzędu Miejskiego.

Przypominamy, że właściciele budynków jednorodzinnych nadal mogą korzystać z dofinansowania na wymianę pieca w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. Punkt konsultacyjno-informacyjny działa w tym samym miejscu, w Referacie Programów Priorytetowych przy ul. św. Jana 4.

Od początku trwania programu przyjęto 699 wniosków o dofinansowanie.