O rosnącej w gminie Pabianice, a dokładniej w Żytowicach, zaraz za zjazdem z górki, podejrzanej roślinie pisaliśmy w środę: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/czy-to-barszcz-sosnowskiego.html

Sprawę natychmiast zgłosiliśmy kierownikowi referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Gminie Pabianice.

Dziś kierownik Sylwester Izbicki odpowiedział na interwencję Życia Pabianic:

"Urząd Gminy w Pabianicach potwierdza, że we wsi Żytowice na gruntach stanowiących własność rolników indywidualnych rośnie roślina zielna o nazwie barszcz Sosnowskiego. Aktualnie w polskim systemie prawnym brakuje podstaw prawnych do wprowadzenia obowiązku zwalczania tej rośliny. Ustaliliśmy właścicieli gruntów, na których rośnie barszcz Sosnowskiego.
Wójt Gminy Pabianice w formie pisemnej zwrócił się do właścicieli gruntów o ścięcie pędów kwiatostanów w fazie kwitnienia. W piśmie poinstruowano o sposobie przeprowadzenia zabiegu oraz o konieczności zachowania bezpieczeństwa przy likwidacji kwiatostanów tej rośliny. Przypomniano również, że roślina ta stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi".