Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś od godz. 22.00 do godz. 4.00 jutro możemy spodziewać się bardzo silnego wiatru.

„Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach od 80 km/h do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h z zachodu” – piszą w komunikacie dla całego województwa łódzkiego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega:

Mówiąc o porywistych wiatrach, klasyfikuje się je częściej nie według prędkości, z jaką przemieszczają się masy powietrza, lecz ze względu na rozmiar szkód, jakie mogą wyrządzić. Wichura – wiatr o prędkości do 88 km/h, jest zdolna łamać drzewa, zrywać dachówki i uszkadzać budynki. Silna wichura, czyli wiatr wiejący do 102 km/h, może zrywać dachy, wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne. Natomiast przy wietrze powyżej 103 km/h należy się liczyć z zagrożeniem życia.

 

Wczorajszy silny wiatr był przyczyną problemów z ugaszeniem pożaru nieużytków przy cmentarzu. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Jak możemy się przygotować do wichury?

Usunąć z parapetów, balkonu, obejścia wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie. Zamknąć okna i drzwi, jeżeli istnieje taka potrzeba, dodatkowo je zabezpieczyć. Przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz. Znaleźć bezpieczne miejsce dla swojego pojazdu – nie parkować w pobliżu drzew, reklam, szyldów i słupów trakcji energetycznej.

Co robić w trakcie wichury?

Nie wychodzić na zewnątrz, jeżeli nie jest to niezbędne. Jeżeli jesteśmy poza domem, poszukać bezpiecznego schronienia. Nie zatrzymywać się pod drzewami. Wyłączyć gaz i elektryczność, aby ograniczyć niebezpieczeństwo powstania pożaru. Nie korzystać z windy, ponieważ w przypadku zaniku zasilania istnieje ryzyko uwięzienia. Zachować szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem, po pierwsze - ze względu na mogące się łamać konary, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.