4 nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży powstały w powiatach, w których do tej pory nie było chętnych do świadczenia takiej opieki. Pabianicki oddział znajduje się przy ul. Zamkowej 36, w poradni Euro-Medica.

- Pomoc w środowisku dziecka i nastolatka jest szczególnie istotna po pandemii, która znacząco wpłynęła na zdrowie psychiczne najmłodszych z powodu konieczności pozostawania w domu czy ograniczenia kontaktów z rówieśnikami – mówi Anna Leder, rzeczniczka prasowa Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W ośrodku pomocy udzielają specjaliści - psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Mogą zgłaszać się tam rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. Można też skorzystać m.in. z porady psychologicznej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej, wizyta, porady domowej lub środowiskowa.

Z najnowszego raportu NFZ na temat depresji wynika, że w Polsce rośnie liczba pacjentów poniżej 18. r.ż. , którzy skorzystali z refundowanych leków przeciwdepresyjnych. W 2019 korzystało ich 39 tys., w 2021 r. już o 22% więcej – 56,7 tys. Łódzkie ma jeden z najwyższych w Polsce odsetków osób, czyli 4, 9 %,  w stosunku do ludności województwa, które w 2021 roku zrealizowały co najmniej jedną receptę na refundowany lek przeciwdepresyjny.