Tymczasem tabela wynagrodzeń w pabianickim rauszu przewiduje stawki od 4.100 w pierwszej kategorii zaszeregowania do 7.800 zł w najwyższej XX kategorii. Wynika z tego, że poziom minimalnego wynagrodzenia wśród pracowników samorządowych w kategoriach I–IV będzie od 1 lipca 2024 r. niższy od wskazanych przepisami 4.300 zł.

Czy w związku z tym władze miasta przewidują podwyżki dla pracowników i urzędników ratusza?

– W tym roku nie przewidujemy podwyżek wynagrodzeń – stwierdził Paweł Rózga, sekretarz miasta.

Dlaczego, skoro tabela wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Urzędzie Miejskim przewiduje kategorie zaszeregowań (I – 4.100 zł, II – 4.150 zł, III – 4.200 zł, IV – 4.250 zł), które są poniżej minimalnej stawki, jaka będzie obowiązywać w kraju?

– Nikt nie zarabia poniżej stawki minimalnej, jaka będzie obowiązywać od 1 lipca – tłumaczy Rózga. – Młodszy referent, który podejmuje w urzędzie pracę, dostaje umowę na 4.300 zł brutto.

Druga tabela przewiduje stawki dodatków funkcyjnych dla pracowników na stanowiskach urzędniczych od 500 zł do 3.200 zł.

W Urzędzie Miejskim są zatrudnione 244 osoby (w tym 28 strażników miejskich). Fundusz płac na rok to kwota 19.767.836 zł.