Podczas środowego, wigilijnego spotkania w szpitalu poinformowano, że nowym prezesem PCM został Witold Olszewski. Zastąpił Janusza Kazimierczaka.

Olszewski pełnić będzie obowiązki jednoosobowego zarządu spółki. W PCM jest teraz czterech dyrektorów, są to p.o. dyrektora do spraw leczniczych Konrad Michalski, dyr do spraw pielegniarstwa Lidia Klimczak-Moszyńska, dyr do spraw finansowych Sylwia Kaczmarek- Brzuska i dyrektor do spraw administracyjni-technicznych Adam Marczak.

Prezes Olszewski jest od dawna związany z PCM. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej PCM, a 1 grudnia 2021 został wiceprezesem spółki.
Przedtem był dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Ukończył uniwersytet Medyczny w Łodzi i SGH w Warszawie. Doktorat zrobił na wydziale ekonomiczno-socjologicznym UŁ.