Urząd Marszałkowski w Łodzi poinformował o zakończeniu oceny formalnej wniosków zgłoszonych do Działania FELD.06.04 Kultura i turystyka w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla łódzkiego przyjaznego mieszkańcom. Pod względem formalnym oceniono 76 wniosków złożonych przez samorządy. Wśród 63 wniosków, które spełniły kryteria i cele programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, znalazł się pabianicki projekt pn. „Budowa nowej, krytej pływalni jako element rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej miasta”.

- Został pozytywnie oceniony przez Zarząd Województwa Łódzkiego i skierowany do oceny merytorycznej. Oczekiwane dofinansowanie to 45.551.400 zł, przy wydatkach ogółem 76.260.000 zł – poinformowała Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego.

Wnioskodawcą w imieniu miasta była spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach. Wyniki oceny merytorycznej poznamy za kilka tygodni.