Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie unijne projektu pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”. Wniosek zostanie poddany trzystopniowej ocenie: strategicznej, merytorycznej i formalnej.

- Projekt komunikacyjny jest na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – informuje Aneta Klimek, rzecznik UM. - Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 56,5 mln zł, z czego przewidywana wartość dofinansowania unijnego ponad 48 mln zł.

Projekt zakłada m.in. modernizację stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej i przebudowę pomieszczenia w zajezdni autobusowej na potrzeby dyspozytorni ITS; budowę dworca autobusowego na pętli Waltera-Jankego; dostosowanie wybranych peronów przystankowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz budowę nowych peronów i przystanków, budowę nowej krańcówki dla autobusów na ul. Podmiejskiej; budowę dróg dla rowerów dochodzących do węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej; zakup 18 autobusów niskoemisyjnych, zakup i instalację tablic dynamicznej informacji pasażerskiej; zakup i montaż biletomatów stacjonarnych i biletomatów mobilnych, umieszczonych w pojazdach; zakup i montaż wiat przystankowych; instalację systemu monitoringu wizyjnego na wybranych pętlach i przystankach, poprawiającego bezpieczeństwo pasażerów oraz zakup i montaż elementów towarzyszących drogom rowerowym.