W maju 2023 r. Rada Unii Europejskiej ustaliła, że wybory odbędą się między 6 a 9 czerwca 2024. W Polsce to zadanie należało do prezydenta, który w drodze postanowienia zarządził wybory na niedzielę, 9 czerwca.

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa 5 lat i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia parlamentu po wyborach.

Wybieramy krajowych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W PE zasiada obecnie 705 członków wybranych z 27 krajów, w tym 52 polskich europosłów. W tych wyborach liczba członków PE zwiększy się do 720 osób. Polacy wybiorą o jednego posła więcej, czyli 53 osoby.

Kandydować do PE w Polsce mogą osoby, które mają prawo do głosowania w tych wyborach, a najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 21 lat i co najmniej od 5 lat stale zamieszkują w Polsce lub na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do PE mają komitety wyborcze utworzone przez: partie polityczne, koalicje partii politycznych, wyborców. Na liście kandydatów w każdym okręgu (bez względu na rodzaj komitetu) nie może być mniej niż 5 i więcej niż 10 nazwisk.

Jak wygląda podział na okręgi?

W wyborach do PE Polska podzielona jest na 13 okręgów, które obejmują obszar jednego lub więcej albo części województwa. Łódź i województwo łódzkie, w tym Pabianice, to okręg nr 6.

Swoich kandydatów zgłosiło tu osiem komitetów. Siedem z nich wystawiło po 10 kandydatów, jeden tylko 8. Łącznie o mandat ubiega się więc 78 osób. Oto kandydaci:

nr 1 Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe

1. Zięba‑Gzik Jolanta, specjalista do spraw zarządzania

2. Szymanowska Ewa Joanna, posłanka

3. Wojtysiak Piotr Tadeusz, urzędnik samorządowy

4. Kardas Grzegorz Tymoteusz, lekarz

5. Sęczkowski Piotr Paweł, urzędnik samorządowy

6. Daszyńska Jolanta Alina, nauczyciel akademicki

7. Terlecka‑Maciejewska Małgorzata, lekarz

8. Trzonek Tomasz Marcin, pedagog resocjalizacyjny

9. Gajda Rafał Robert, specjalista do spraw funduszy europejskich

10. Nowakowska Katarzyna Zdzisława, analityczka

nr 2 Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

1. Wilk Jacek, adwokat

2. Krasowicz Justyna Irena, przedsiębiorca

3. Mroczek Kamil, konstruktor

4. Krawczyk Krzysztof, kierowca zawodowy

5. Grabarczyk Tomasz Michał, politolog

6. Poreda Paula, przedsiębiorca

7. Świecianowska Aleksandra, szwaczka

8. Kwapisiewicz Marek Łukasz, specjalista ds. marketingu

9. Kaczyńska‑Kral Agata Magdalena, prawnik

10. Domagała Klaudia Ewa, księgowa

nr 3 Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie

1. Bartyzel Jacek Władysław, menedżer

2. Gumienniczek Ewa Żaneta, technik ekonomista

3. Miller Bartosz Jakub, technik urządzeń sanitarnych

4. Galińska‑Adamczyk Iwona Dorota, pracownik administracyjny

5. Grygowski Jakub Andrzej, menedżer marki

6. Nochowicz Żaneta Anna, technik ogrodnik (pabianiczanka)

7. Kobierska‑Bednarek Monika, projektant mody

8. Słota Tomasz Andrzej, lobbysta

9. Nowaczyk Anna Sylwia, nauczyciel

10. Olszewski Marek Jacek, menedżer produktu

nr 4 Komitet Wyborczy Polexit

1. Sajdak Antoni Piotr, technik telekomunikacji

2. Pietraga Jan, ekonomista

3. Samborska Jolanta Maria, artysta malarz

4. Kozłowska Aleksandra Elżbieta, fizjoterapeuta

5. Ochmańska Halina Agata, rolnik

6. Kowacka Barbara Magdalena, technik wiertnik

7. Kotaś Krzysztof Kazimierz, technik mechanik obróbki skrawaniem

8. Dębski Krzysztof Sławomir, technik mechanik

9. Łuś Danuta Cecylia, emeryt

10. Pasternak Wojciech Jan, antykwariusz

nr 5 Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska

1. Joński Dariusz, ekonomista

2. Skrzydlewska Joanna Katarzyna, ekonomista

3. Kozakiewicz Maciej Grzegorz, ekonomista

4. Pingot Małgorzata Anna, filolog

5. Jaksa Arkadiusz, geograf (pabianiczanin)

6. Zakrzewska Danuta Ewa, analityk zarządzania

7. Wiśniewski Konrad Jan, radca prawny

8. Wiśniewski Konrad Jan, radca prawny

9. Wilczyński Konrad Marek, egzaminator

10. Gill‑Piątek Hanna Beata, specjalista ds. konsultingu

nr 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica

1. Belka Marek Marian, ekonomista

2. Matysiak Paulina, filolog

3. Kaźmierska‑Małyska Iwona Monika, pedagog

4. Kuliński Oskar Jakub, pracownik samorządowy

5. Luksztejdt Agnieszka, urzędnik państwowy

6. Krasiński Zbigniew Stanisław, przedsiębiorca

7. Powązka Małgorzata, architekt

8. Osiecki Mateusz Wojciech, nauczyciel akademicki

9. Smoręda Agnieszka, nauczycielka akademicka

10. Pietras Mateusz Michał, student

nr 7 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1. Waszczykowski Witold Jan, nauczyciel akademicki

2. Lichocka Joanna Katarzyna, parlamentarzysta

3. Milczanowska Anna Maria, parlamentarzysta

4. Telus Robert, rolnik

5. Buda Waldemar Grzegorz, prawnik

6. Sałek Paweł, parlamentarzysta

7. Wojciechowska van Heukelom Agnieszka Krystyna, filolog

8. Polak Piotr Stanisław, parlamentarzysta

9. Wendrowska Ewa Beata, lekarz

10. Schreiber Grzegorz Zenon, samorządowiec

nr 9 Komitet Wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców

1. Milecki Andrzej Mariusz, zarządzający przedsiębiorstwem

2. Padziński Adrian Grzegorz, zarządzający przedsiębiorstwem

3. Stachurska Adriana, zarządzająca przedsiębiorstwem

4. Wójcik Kamil, zarządzający przedsiębiorstwem

5. Bartyzel Kamila Maria, zarządzająca przedsiębiorstwem

6. Białkowska Anna Małgorzata, zarządzająca przedsiębiorstwem

7. Zybert Jakub Tomasz, zarządzający przedsiębiorstwem

8. Szymańska Sylwia, zarządzająca przedsiębiorstwem

Jak oddać ważny głos?

W lokalu wyborczym od komisji (po okazaniu dowodu tożsamości) otrzymamy 1 kartę. Na niej stawiamy znak „X” w kratce przy nazwisku wybranej osoby. Wskazujemy tylko na jednego kandydata lub kandydatkę. Postawienie znaku „X” na karcie oznacza jednocześnie oddanie głosu na konkretnego kandydata/tkę oraz na daną listę wyborczą (komitet wyborczy).

Lokale wyborcze (w naszym mieście w tych samych miejscach jak w wyborach samorządowych) będą otwarte od 7.00 do 21.00.

Liczba mandatów przypadających na poszczególne okręgi nie jest stała. Mandaty będą dzielone wyłącznie między komitety, które zdobędą przynajmniej 5 proc. poparcia w skali kraju. W pierwszej kolejności Państwowa Komisja Wyborcza dzieli łączną liczbę głosów oddanych na te komitety w całym kraju przez kolejne liczby naturalne (1, 2, 3, 4 (...)). Spośród ilorazów wybiera kolejno 53 największe i przyporządkowuje je komitetom. W ten sposób PKW ustala, ile mandatów zdobył każdy komitet.

W drugim etapie PKW ustala, ile mandatów zdobytych przez komitet przypada na poszczególne okręgi wyborcze. PKW sprawdza, ile głosów komitet zdobył w każdym z 13 okręgów, a następnie mnoży te liczby przez liczbę mandatów, którą komitet zdobył w skali kraju. Potem każdy z 13 wyników jest dzielony przez sumę głosów, które komitet zdobył w całym kraju.

Komitet otrzymuje w danym okręgu tyle mandatów, ile wychodzi z wyniku tego dzielenia. W podziale mandatów na okręgi w pierwszej kolejności pod uwagę bierze się wartość liczby całkowitej przed przecinkiem. Części ułamkowe są uwzględniane tylko wtedy, gdy po uwzględnieniu liczb całkowitych nie zostały rozdzielone wszystkie mandaty przypadające na dany komitet.