W Pabianicach z roku na rok przy zmniejszającej się liczbie osób z deklaracji wzrasta liczba wytworzonych śmieci, co ostatecznie przekłada się na koszt opłaty.

Aktualnie (lipiec 2021) w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zarejestrowanych jest 55.391 osób, z tego 26.443 to mieszkańcy bloków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W 2013 r. w systemie było 59.863 pabianiczan, z tego 30.515 w zasobach PSM.

– W ciągu ośmiu lat z systemu „ubyło” około 4 tysiące osób – ujawnia prezydent. – W ciągu miesiąca znika od kilkudziesięciu do ponad 300 osób.

Nawet przyjmując, że część z nich wyprowadziła się lub wyjechała, pozostali to „martwe dusze”.

– Liczba osób faktycznie zajmujących lokal często bywa zaniżana – mówi prezydent. – Śmieci wcale nie ubywa, a wręcz odwrotnie. Płacimy za nie my wszyscy.

W 2013 roku, gdy było nas ponad 59 tysięcy, „produkowaliśmy” ponad 19 tysięcy ton odpadów. W tym roku przy 55 tysiącach pabianiczan, odpadów jest ponad 21 tysięcy ton. Łatwo przeliczyć, że jedna osoba „produkuje” ok. 400 kg śmieci rocznie.

– Wydział Podatków i Opłat Lokalnych krzyżowo porównuje dane z deklaracji śmieciowych z innymi rejestrami, m.in. Urzędu Skarbowego osób rozliczających się z podatku dochodowego osób fizycznych, wykazem nowo narodzonych dzieci, ewidencją ludności, korzystających z Karty Pabianiczanina – ujawnia Beata Strojny, szefowa wydziału.

W trakcie wdrażania jest aplikacja (na wzór tej ze Świdnika), która rozszerzy rejestry o kolejne dane do analizy, dotyczące pobierających świadczenie 500+, rejestru wyborców, korzystających z Karty Dużej Rodziny czy dodatku mieszkaniowego.

Celem tej krzyżowej kontroli jest wychwycenie adresów, gdzie wystąpiły rozbieżności. Co wtedy?

- Opłata może być naliczona do 5 lat wstecz – dodaje naczelniczka. – Najwyższa dotąd wyniosła 3 tys. zł.

Kontrole trwają

Możliwość kontroli ma również Straż Miejska. Strażnik ma prawo nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji śmieciowej.

Zobacz: Spółdzielnia „uszczelnia” system śmieciowy. Straż Miejska zapuka do drzwi i policzy domowników

– Takiej samej kary może się spodziewać osoba, która w deklaracji podała nieprawdziwe dane dotyczące liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość – ujawnia Tomasz Makrocki, komendant SM.

Od połowy lutego strażnicy przeprowadzili już 79 kontroli i przekazali informacje do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

- 18 interwencji zleconych jest w trakcie realizacji - dodaje komendant.

Do weryfikacji liczby lokatorów przyłączyła się Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Do spółdzielców trafiły już prośby o aktualne oświadczenia.