Od 5 do 14 czerwca odbędzie się druga w tym roku objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Można wystawić: zużyty sprzęt AGD i RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki), domowy sprzęt sanitarny, małe zużyte opony, metalowy złom, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, meble i elementy wyposażenia, baterie i akumulatory, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych. Nie będą odbierane: gruz, kamienie, piasek, ziemia, oleje i środki chemiczne, lekarstwa, odpady budowlane, odzież, tekstylia, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz, kołdry, pierzyny, szkło, opakowania po farbach i lakierach, odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, odpady zawierające azbest i inne niebezpieczne, odpady zielone. Więcej informacji można uzyskać w spółce Eko-Region tel. (42) 215-51-41 lub Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego tel. (42) 22-54-628, (42) 22-54-629.

Harmonogram zbiórki