Agnieszka Owczarek, prezes PCM zwróciła się do prezydenta miasta - właściciela spółki z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie prac budowlanych. Chce postawić nowy budynek, w którym znajdzie się miejsce dla bloku operacyjnego (5 sal), centralnej sterylizacji, laboratorium analitycznego i apteki szpitalnej.

Szacuje się, że inwestycja będzie kosztować 26.600.000 zł. Wkład własny PCM to 15 procent.

O tym, skąd wezmą resztę, przeczytasz w najnowszym wydaniu Życia Pabianic