Pula pieniędzy wynosi 1 mln złotych, do 200 tys. zł na jedno zadanie.
Prezydent Grzegorz Mackiewicz podpisał regulamin budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

- Nowy regulamin uwzględnia postulat, który mieszkańcy zgłosili w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzonych po ubiegłorocznej edycji - przywrócenia zgłaszania zadań na terenie jednostek miejskich – wyjaśnia Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - W tym roku propozycje mogą dotyczyć nieruchomości pozostających w dyspozycji miejskich jednostek organizacyjnych np. szkół, przedszkoli, schroniska, ale pod warunkiem, że zadanie będzie dostępne dla ogółu mieszkańców, a właściciel i dysponent terenu (dyrektor/kierownik jednostki i prezydent) zgodzi się na zaproponowane warunki korzystania.

Takie rozwiązanie ma ograniczyć projekty skierowane do wąskiej grupy osób, np. tylko dla społeczności szkolnej, oraz przedstawić zasady korzystania z efektów zadania jeszcze przed głosowaniem.

Propozycje do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Pabianic, który w bieżącym roku ukończy 16 lat lub organizacja pozarządowa po zebraniu podpisów poparcia co najmniej 15 osób. Formularze zgłoszeniowe są dostępne w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych UM przy ul. Narutowicza 33, w Biurze Obsługi Interesantów przy Zamkowej 16 oraz na stronie internetowej budzet.um.pabianice.pl
Głosowanie odbędzie się od 3 do 16 października, a do 20 października ogłoszona zostanie ostateczna lista zadań do realizacji w przyszłym roku. Nie zmieni się sposób głosowania, tzn. papierowo lub przez internet na trzy różne zadania (najwyżej oceniany projekt otrzymuje 3 pkt., najniżej oceniany 1 pkt.)  W przypadku odrzucenia zadania po weryfikacji merytorycznej wnioskodawca może złożyć pisemne odwołanie, kolejność na liście zadań zakwalifikowanych do głosowania ustalona zostanie podczas publicznego losowania.

10 czerwca o godz. 9.00 na strzelnicy (ul. Parkowa 13) odbędą się „Młodzieżowe mistrzostwa Pabianic w strzelectwie sportowym – Grand Prix Pabianic 2017” w konkurencji karabin pneumatyczny 10 m. w kat. szkoły podstawowe i gimnazjalne. To jeden ze zwycięskich projektów z poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. 

O realizacji zadań z poprzedniej edycji budżetu pisaliśmy w papierowym wydaniu Życia Pabianic: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/teznie-stana-dopiero-jesienia.html