Wykonawca odpowiedzialny za projekt tramwajowy podał już konkretny termin kolejnych prac. Tym razem już bliżej centrum miasta. W przyszłym tygodniu nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Warszawskiej.

- Z uwagi na planowaną rozbiórkę torowiska, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wygrodzona zostanie środkowa część jezdni, którą przebiega istniejące torowisko. Powyższa zmiana sprawi, że obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Warszawskiej w ulice Kapliczną i Kresową – informuje spółka PROGREG InfraCity. - Na tych ulicach z kolei wprowadzony zostanie nakaz skrętu w prawo. Bez zmian funkcjonować będzie skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. 3 Maja oraz z ul. Sikorskiego.

Zobacz też:  Co się dzieje na budowie torowiska?

Zmieniona organizacja ruchu obowiązywać będzie od 10 marca (środa). W związku z tym czeka nas trochę utrudnień. Na odcinku objętym pracami, ograniczona będzie dozwolona prędkość - do 30 km/h, nie będzie można się  tu też zatrzymywać, ani tym bardziej parkować. Pod rygorem odholowania pojazdu.

- Dzięki temu utrzymana zostanie możliwość przejazdu w obu kierunkach ul. Warszawskiej. Należy podkreślić, że zakaz zatrzymywania wprowadzony zostanie dwa dni przed pozostałymi zmianami, tj. od dnia 8 marca (poniedziałek). Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której z powodu zaparkowanych samochodów niemożliwe byłoby wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu w planowanym terminie – dodaje wykonawca.

Ile to potrwa?

Jak zapowiada PROGREG InfraCity, organizacja obowiązywać będzie przez cały okres prowadzenia prac rozbiórkowych, do momentu rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych. Co oznacza tylko jedno - do utrudnień pora się przyzwyczaić. To nieuniknione: Wiosną czeka nas rewolucja, ale i paraliż w centrum.