Przed nami długo wyczekiwany remont drogi z Pabianic do Pawłówka. Na 6 kilometrach pobudujemy chodniki i położymy asfalt. Znajdzie się tutaj też ścieżka dla rowerów.

Starostwo otrzyma 9,5 miliona zł na remont dróg powiatowych 3309E i 3310E, które biegną od skrzyżowania z ulicą 20 Stycznia w Pabianicach przez Rydzyny w gminie Pabianice do Pawłówka w gminie Dłutów.

Na 4,5 kilometra tej drogi są już od dawna przygotowane projekty.

- Mieszkańcy Rydzyn często dopytują się jak będą przebiegać tutaj chodniki. Z projektów wynika, że od mostka na Dobrzynce do Pawłówka chodnik będzie przechodził dwukrotnie z jednej strony drogi na drugą. Jest to związane z istniejącymi już tutaj rowami retencyjnymi. Na odcinku od 20 Stycznia do mostku projektu jeszcze nie ma, ale planujemy tutaj ciągi pieszo-rowerowe – mówi Krzysztof Habura, starosta pabianicki.

Od Dobrzynki chodnikiem pójdziemy po stronie zachodniej, a ścieżką pojedziemy po stronie wschodniej. Tak dotrzemy do wiaduktu drogi ekspresowej S8. Tutaj zakończy się ścieżka rowerowa. Jej kontynuacją będzie chodnik po stronie wschodniej. Piesi dojdą nim do sklepu na zakręcie. W Rydzynach Długich chodnik znów przejdzie na drugą stronę drogi, bo drogowcy ułożą go po stronie północnej. Piesi będą mogli nim dojść aż do Pawłówka. W sumie chodnik będzie miał niespełna 5 kilometrów i będzie szeroki na dwa metry.

Ścieżka rowerowa zostanie ułożona na odcinku półtora kilometra i pojedziemy nią od mostku na Dobrzynce do wiaduktu. Jezdnia na całej długości 6 kilometrów zostanie poszerzona do 5,5 metra.

- Brakuje nam tylko projektu na ulicę Rydzyńską, czyli od skrzyżowania z 20 Stycznia do mostku na Dobrzynce. Na tym odcinku znajdzie się miejsce na ruch rowerowy i dla pieszych– dodaje starosta Habura.

Zgodnie ze standardami droga powiatowa zostanie dostosowana do klasy „L”.