Podczas sesji Rady Gminy Ksawerów radni zdecydowali, że 500-metrowa ulica Nowotki będzie nosiła nazwę "ulica Pocztowa". Nie zgodzili się, by ulicę tę nazwać imieniem legendarnego generała Aleksandra Arkuszyńskiego - co proponowała radna Maria Wróbel. Radni głosowali za Pocztową, bo przy ulicy Nowotki w Ksawerowie jest poczta.

Na tej samej sesji radni zdecydowali, że ulica Hanki Sawickiej (około 400 metrów długości) zmieni nazwę na ul. Sosnowa.

 

Generał Aleksander Arkuszyński ps. "Maj" urodził się w Dąbrowie nad Czarną. W kampanii wrześniowej walczył w 18. pułku piechoty jako podchorąży. W styczniu 1940 roku w szeregach Związku Walki Zbrojnej, jako komendant placówki w gminie Radonia prowadził działalność sabotażowo-dywersyjną. Od lipca 1943 r. w oddziałach partyzanckich, najpierw jako zastępca dowódcy pierwszego w Okręgu Łódź oddziału „Trojan-Wicher”, a następnie jako samodzielny dowódca oddziału „Grom”. W grudniu 1943 r. awansował do stopnia podporucznika i został odznaczony Krzyżem Walecznych. Był to pierwszy awans i pierwsze odznaczenie nadane w Kedywie Okręgu Łódź. W lipcu 1944 r. w ramach operacji Burza dowodzony przez niego oddział wszedł jako pluton w skład 25 pp AK. Podporucznik "Maj" przebył cały szlak bojowy tego pułku, który przez 4 miesiące walczył na zapleczu frontu wschodniego wykazując niezwykłą bojowość i odwagę. Maj po raz drugi odznaczony został Krzyżem Walecznych i otrzymał awans na stopień porucznika. Po wkroczeniu wojsk sowieckich zmuszony jest do ukrywania się. Wchodzi w szeregi Ruchu Oporu AK, dowodząc nowoutworzonym oddziałem Zryw.
W czerwcu 1945 roku dokonał brawurowej akcji na więzienie UB w Pabianicach, uwalniając aresztowanych AK-owców. We wrześniu tego roku w wyniku decyzji dowództwa ujawnił się w Łodzi z liczną grupą żołnierzy AK. Rozpoczął studia i założył rodzinę. W 1949 roku został aresztowany. Po blisko trzyletnim okrutnym śledztwie i procesie został ostatecznie uniewinniony przez Sąd Wojewódzki w Łodzi. Ukończył studia na PŁ (był inżynierem chemii spożywczej). Współorganizator Światowego Związku Żołnierzy AK w Okręgu Łódź i prezes honorowy środowiska 25pp AK oraz członek zarządu KWP i ZWP Okresu Stalinowskiego. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie).
 
Aleksander Arkuszyński został mianowany na stopień generała brygady przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmarł 1 kwietnia 2016 roku w wieku 98 lat. Pisaliśmy o tym tutaj: www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/krotko/zegnaj-generale.html