Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu (31 października) wybrano następcę Krzysztofa Habury. Było to drugie podejście do głosowania. Nowe władze miały być wybrane w ubiegłym tygodniu, ale sesja została wówczas przerwana. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Dziś, o godzinie 10.00, sesję wznowiono. Po przyjęciu uchwały o rezygnacji dotychczasowego zarządu, przystąpiono do wyboru nowych władz powiatowych.

Nowym starostą został dotychczasowy członek zarządu Rady Powiatu Jacek Wróblewski. Na stanowisko jego zastępcy zgłoszono Gabrielę Wenne-Błażyńską. W zarządzie zasiądą ponownie Robert Kraska oraz Henryk Brzyszcz.

Ile będzie zarabiał nowy starosta?

Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 10.430 zł, dodatek funkcyjny 3.200 zł, a dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek stażowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Zgodnie z ustawą budżetową na 2023 rok kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1.789,42 zł. W konsekwencji maksymalne miesięczne wynagrodzenie starosty (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w 2023 roku wynosi maksymalnie 20.041,50 zł.