- Mamy zdrowych młodych mężczyzn w powiecie pabianickim, bo aż 83 procent 19-latków otrzymało kategorię „A”. Przed komisją stawiło się też 15 kobiet z wezwanych 18. Kategorię „A” dostało 11 pań, a cztery kategorię „D” - wylicza starosta Krzysztof Habura.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stawiło się 483 mężczyzn z rocznika 2004. Kategorię „A” (zdolny do czynnej służby wojskowej) otrzymało 401 dziewiętnastolatków. Kategorię „B” (czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej) dostał jeden. Kategorię „D” (niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju) ma 63 dziewiętnastolatków. Trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji podczas wojny z kategorią „E” jest 16 młodych mężczyzn.

Rocznik starszy reprezentowało 19 panów na 90 wezwanych. Kategorię „A” otrzymało 15, a kategorię „D” – 4.

Uchylenie się od stawiennictwa na komisji może zakończyć się grzywną i doprowadzeniem przez policję. W tym roku wystawiono 17 wniosków, z czego na komisję lekarską doprowadzono dziewięć osób.

Starostwo Powiatowe co roku przeprowadza w powiecie pabianickim kwalifikację wojskową. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej i określenie zdolności fizycznej oraz psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi. Komisja ocenia stan zdrowia kandydatów, budowę ciała, wzrok i słuch. Dotyczy to też tych, którzy zgłaszają się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej i mają ukończony 18. rok życia, a nie skończyli jeszcze 60 lat. W naszym powiecie ochotników nie było.