W okresie od 11 stycznia do 24 lutego na terenie województwa łódzkiego policjanci powadzą wiele działań mających na celu w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym podczas wzmożonych wyjazdów i przejazdów. Funkcjonariusze kontrolują autobusy przewożące dzieci i młodzież. Nie tylko te przejeżdżające przez nasze województwo, ale także rozpoczynające jazdę w Łódzkiem. Działania skoordynowane są m.in. z Inspekcją Transportu Drogowego.

- Szczególną uwagę policjanci będą skupiać nastanie trzeźwości kierowców oraz czasie ich pracy, dostosowaniu prędkości jazdy do panujących warunków na drodze oraz uświadamianiu zagrożeń wynikających z rozproszenia uwagi podczas kierowania pojazdem, kreowaniu życzliwych postaw na drodze i doborze właściwych miejsc postoju w czasie podróży – wyliczają policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Oprócz tego będą kontrolować stan techniczny autokarów, prawidłowe oświetlenie i wyposażenie pojazdów, w tym obecność tablic ostrzegawczych oraz tachografów, właściwy załadunek sprzętu narciarskiego oraz bagaży i wyposażenie w obowiązujące urządzenia gaśnicze.

Będą również wzmożone kontrole samochodów. Sprawdzą, czy są zapięte pasy bezpieczeństwa i czy przewozimy dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Równolegle z działaniami kontrolnymi na drogach policjanci prowadzić będą działania z zakresu profilaktyki, w szczególności informacyjno-edukacyjne pn. „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu”.

Funkcjonariusze w ostatnim czasie ustalali miejsca zimowisk i półkolonii zorganizowanych dla dzieci i młodzieży na podległym terenie. Będą organizować tam spotkania z podopiecznymi, ucząc bezpiecznych zachowań w okresie trwania ferii.

Jak co roku policjanci, na wniosek rodziców lub organizatorów zgłaszających wyjazdy zorganizowanych grup, będą umożliwiać przeprowadzenie profilaktycznej kontroli stanu technicznego i wyposażenia autobusów oraz trzeźwości kierowców.