Naczelny Sąd Wojewódzki oddalił 23 listopada skargę kasacyjną Sejmiku Województwa Łódzkiego od wyroku WSA w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej (dawnej DK71) i nadania jej kategorii drogi powiatowej. Pisaliśmy o tym TUTAJ

Zamieszanie w tej sprawie zaczęło się w czerwcu 2022 roku. Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego uchwalili, że około 13 kilometrów drogi od węzła Pabianice Północ do Rąbienia będzie pod zarządem powiatu pabianickiego i powiatu zgierskiego. Dlaczego? W czerwcu został oddanych kolejny odcinek drogi ekspresowej S14, więc dawna DK71 przestała być drogą krajową. Nasi radni protestowali, ale wniosek został odrzucony przez wojewodę łódzkiego.

– Odwołaliśmy się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sprawę wygraliśmy, ale wojewoda złożył wniosek do NSA o kasację wyroku. Na szczęście dla nas wniosek został oddalony. Zgodnie z wyrokiem droga ta jest wciąż drogą wojewódzką – mówi Henryk Brzyszcz, członek Zarządu Powiatu.

Wyrok jest prawomocny.

- Przez rok, zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Łódzkiego dbaliśmy o dawną DK71. Kosztowało to nas 430.000 zł, dlatego teraz wysyłamy pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zwrot poniesionych wydatków – mówi starosta Jacek Wróblewski.

Pieniądze wydano między innymi na łatanie dziur, zamiatanie, malowanie pasów, utrzymywanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, odśnieżanie i posypywanie piaskiem.

Punktem wyjścia do analizy problemu była definicja poszczególnych kategorii dróg zawarta w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Ustawodawca jasno określił kategorie dróg publicznych wskazując, że drogami wojewódzkimi są drogi inne niż drogi krajowe, stanowiące połączenia między miastami lub mające znaczenie dla województwa.