To drugie podejście do głosowania nad obsadzeniem stanowisk w zarządzie. Nie udało się to 6 maja podczas pierwszego posiedzenia nowej rady. O przerwę w obradach do 13 maja poprosił wówczas radny Łukasz Napieralski z Konstantynowa, by zastanowić się nad wyborem zgłoszonych kandydatur. Ostatecznie zarządzono przerwę do 8 maja.

Posiedzenie wznowiono dziś o godz. 13.00. Radni ponownie mieli przystąpić do głosowania. Nowy starosta Arkadiusz Jaksa, podobnie jak kilka dni temu, zgłosił kandydatury Beaty Owczarek (urzędniczki w Starostwie Powiatowym), Dobrosławy Cybulskiej (dyrektorki DPS w Rąbieniu) i Roberta Kraski (radnego Nowej Lewicy i członka zarządu poprzedniej kadencji).

Ku zaskoczeniu zebranych, Robert Kraska nie wyraził zgody na kandydowanie. Dlaczego? Bo jak wyjaśnił, nie ma w zarządzie przedstawiciela "Trzeciej Drogi".

Posiedzenie przerwano na godzinę. Po naradzie starosta ogłosił, że nie udało się wyłonić innego kandydata i  złożył wniosek o przerwę w obradach, tym razem do 20 maja.