Beniamin Wyrwa z klasy fortepianu Małgorzaty Gołębiewskiej-Bednarek zdobył II miejsce ex aequo na VI Międzywojewódzkim Festiwalu Wykonawstwa Utworu Kompozytora Polskiego w Kutnie.

Na tym samym festiwalu Jakub Kowalczyk z klasy fortepianu Ewy Kaczmarek-Lewery otrzymał wyróżnienie.