Zadaniem uczestników będzie namalowanie różnych form aktywności ludzi – czy to podczas tańca, czy uprawiana sportu, występów teatralnych na scenie itp.

Format prac (malarskich, rysunkowych, plastycznych) to maksymalnie A3.

Z tyłu pracy należy przypiąć wypełnioną kartę informacyjną, która jest dostępna na stronie www.mdk-pabianice.pl.

Prace trzeba przesłać do 18 maja na adres organizatora:  Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice