Spotkały się z nim dzieci z pierwszych i drugich klas szkół podstawowych. Grabowski przeczytał im fragment książki „Instrukcja obsługi pieska Jacósia” i poruszył ważny temat odpowiedzialnej opieki nad pieskami. Publiczność poznała doborowe towarzystwo mieszkające w magicznej walizce pana Andrzeja. Wyszli z niej: kot Budzik, Kulfon, Zając Poziomka oraz Bezkajku i Szefuńcio. Autor opowiedział też dzieciakom o różnych rodzajach kukiełek i zasadach ich „ożywiania”.  

 Na zakończenie rozstrzygnięto konkurs plastyczno-literacki „Na tropie tajemnic mojego regionu”. Pierwsze miejsce zajął komiks Huberta Jerzaka. W nagrodę praca chłopca została zabrana na finał akcji „Z książką na walizkach” do Uniejowa.