Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem – misiem. Każdy był piękny i wyjątkowy.

Dzieci poznały historię święta, wspólnie recytowały wiersze o misiach i bawiły się przy piosenkach. Były też zabawy ruchowe i plastyczne, konkursy, quizy, zgadywanki, śpiewanie piosenek, tańce, a także oglądanie bajki.