Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zapisanie się na listę pod nr tel. 42 215 20 93 lub osobiście w sekretariacie placówki.

Konkurs przebiega w trzech etapach.

ETAP I. Eliminacje wstępne odbędą się 16 stycznia 2023 o godz. 10:00. Uczestnicy zaprezentują dwie dowolne piosenki a cappella (bez podkładu muzycznego). Jury wybierze finalistów. Pozostali uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach wokalnych i koncercie finałowym jako śpiewający w zespołach towarzyszących solistom.

UWAGA!!!
Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w dniu eliminacji wypełnionego OŚWIADCZENIA podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego.

Etap II – warsztaty wokalne
Wszyscy uczestnicy konkursu wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez Magdalenę Filipiak w dniach 17.01, 18.01 oraz 19.01.

Etap III – finał
Koncert finałowy poprzedzony próbą generalną odbędzie się 20 stycznia 2023 o godz. 17:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury. Jury konkursu przyzna tytuł IDOLKA, nagrody oraz wyróżnienia.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat MDK - tel. 42 215 20 93. Regulamin dostępny jest TUTAJ.