Spotkanie wokalistów odbędzie się na scenie placówki 18 listopada o godz. 11.00. Mogą w nim wziąć udział soliści oraz grupy i zespoły wokalne. Zadaniem uczestników będzie prezentacja dwóch wybranych przez siebie utworów muzycznych pochodzących z bajek lub musicali.

Jury będzie oceniać: warsztat wokalny, walory wykonawcze, opracowanie i interpretację piosenki, ogólny wyraz i poziom artystyczny oraz jakość podkładów muzycznych.

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w trzech kategoriach wiekowych: 8-11 lat, 12-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat i open

Aby wziąć udział w konkursie, do 9 listopada należy dostarczyć lub przesłać czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa na adres:

Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach, ul. Kościuszki 14, 95-200 Pabianice lub na adres mailowy: jrak@mokpabianice.eu. Kartę uczestnictwa można pobrać ze strony: mokpabianice.eu.