W szkołach powiatowych zorganizowane będą dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i ich rodziców dni otwarte 22 i 23 marca.

Gabriela Wenne-Błażyńska, wicestarosta pabianicki: - Przygotowujemy taką samą ofertę dla uczniów na rok szkolny 2024/2025, jaka była w poprzednim roku szkolnym. Rekrutacja rozpocznie się 22 kwietnia i potrwa do 21 maja.

Żeby pomóc młodzieży podjąć decyzję przy wyborze kierunku kształcenia w szkołach będą dni otwarte. To najlepsza okazja do zapoznania się z bogatą i różnorodną ofertą szkół, z nauczycielami, a także z warunkami, jakie szkoły proponują dla swoich uczniów.

     Na rok szkolny 2024/2025 rekrutacja rozpocznie się 22 kwietnia i potrwa do 21 maja. W tym czasie uczniowie szkół podstawowych mogą wybierać swoje wymarzone szkoły i kierunki kształcenia. Od 3 do 8 lipca 2024 r. ósmoklasiści będą jeszcze weryfikować swoje preferencje, by 15 lipca sprawdzić, czy dostali się do wybranych przez siebie klas. Po doniesieniu do 18 lipca świadectw ukończenia szkół podstawowych, już 19 lipca wywieszone zostaną w szkołach średnich listy uczniów przyjętych.

     W ofercie I i II Liceum Ogólnokształcącego oferta jest podobna. W obu szkołach mamy klasy: matematyka – geografia – angielski, biologia – chemia – angielski, matematyka – fizyka – angielski oraz polski – historia – angielski.

     Dodatkowo I LO proponuje klasę chemia – matematyka – angielski, a II LO klasę angielski – matematyka.

     Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 oferuje naukę w klasach o profilu wojskowym, policyjnym oraz sportowym, a Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 klasę o profilu socjalnym.

     W zakresie kształcenia zawodowego oferta edukacyjna obejmuje 34 kierunki kształcenia, w tym 20 w technikach i 14 w szkole branżowej I stopnia.

     W ZS nr 1 w technikum jest 5 kierunków kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik z innowacją inżynieria materiałowa (innowacja inżynieria materiałowa wprowadzona od 2023/2024), technik mechatronik, technik mechatronik z innowacją e-sport oraz technik budownictwa i architektury wnętrz.

     W branżowej szkole I stopnia mamy 14 kierunków kształcenia: mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, fryzjer, elektryk, cukiernik, kucharz, sprzedawca, stolarz, tapicer, piekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz samochodowy, monter mechatronik i operator obrabiarek skrawających.

     W ZS nr 2 w technikum mamy 9 kierunków kształcenia: technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik technologii żywności, technik elektronik, technik analityk (nowy kierunek od 2019/2020), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk, technik ochrony środowiska, technik automatyk.

     W ZS nr 3 jest 6 kierunków kształcenia: technik fotografii i multimediów, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik reklamy, technik usług fryzjerskich i technik ekonomista.

     Każda ze szkół współpracuje z licznymi grupami pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego przy organizacji praktyk zawodowych w technikach i zajęć praktycznych w szkole branżowej. ZS 1 współpracuje z około 60 pracodawcami, ZS 2 z około 35, a ZS 3 z około 60.

W lutym, jak co roku, Powiat Pabianicki przekazał do Łódzkiego Kuratora Oświaty dane o aktualnej ofercie edukacyjnej w powiatowych szkołach średnich. Zostaną one umieszczone w Informatorze Edukacyjnym dla młodzieży, w którym można znaleźć wiele ważnych wiadomości dotyczących szkół z całego regionu łódzkiego. Informator Edukacyjny ukazuje się zawsze przed rozpoczęciem rekrutacji do szkół średnich.

13 marca będą 8. Akademickie Targi dla maturzystów, na których ofertę zaprezentuje ok. 10 szkół wyższych. Targi poprzez prezentację oferty szkół wyższych mogą być inspiracją przy wyborze ścieżki kariery oraz pomóc znaleźć  odpowiedzi na kluczowe pytania: co dalej i jaki kierunek studiów wybrać?