Liczba tegorocznych absolwentów, którzy ukończyli szkoły powiatowe to 494 osoby.

W tym: 466 – młodzież, 28 – dorośli.

Szczegółowe dane:

I LO – 137 osób,

II LO – 84 osoby,

ZS 1 – 43 osoby (Technikum),

ZS 2 – 135 osób (LO – 24 osoby, Technikum – 111 osób),

ZS 3 – 95 osób (Technikum – 67 osób, LO dorośli – 28 osób).

 

Z 494 tegorocznych absolwentów do matury przystąpiło 458 osób.

W tym: 454 – młodzież, 4 – dorośli.

Szczegółowe dane:

I LO – 137 osób,

II LO – 84 osoby,

ZS 1 – 37 osób (Technikum),

ZS 2 – 134 osoby (LO – 24 osoby, Technikum – 110 osób),

ZS 3 – 66 osoby (Technikum – 62 osoby, LO dorośli 4 osoby).

 

Oprócz tegorocznych absolwentów do matury przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych w liczbie 78 osób.

Szczegółowe dane:

I LO – 16 osób,

II LO – 17 osób,

ZS 1 – 4 osoby,

ZS 2 – 18 osób,

ZS 3 – 23 osoby.