Z dniem 27 lutego 2024 roku na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Łodzi,  Jacek Wróblewski - Starosta Pabianicki, odwołał Janusza Dąbka ze stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, z powodu przejścia na emeryturę.

W poniedziałek 26 lutego 2024 roku Zarząd Powiatu Pabianickiego, podziękował Januszowi Dąbkowi za wieloletnią pracę oraz życzył wielu chwil radości na zasłużonej emeryturze.

Pełniącą obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach z dniem 28 lutego 2024 roku aż do wyboru nowego Inspektora Powiatowego przewidzianego odrębną procedurą, będzie Aneta Walczak, dotychczasowy Z-ca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach.