Na  wznowionej po przerwie I Sesji Rady Powiatu Pabianickiego  Arkadiusz Jaksa, starosta  pabianicki zaproponował, aby w skład Zarządu Powiatu Pabianickiego weszły następujące osoby: Gabriela Wenne-Błażyńska (PO) na wicestarostę, a na członków zarządu: Dobrosława Cybulska (Koalicja Obywatelska),  Paulina Rzetelska (Trzecia Droga) i Roberta Kraskę (NL)

- Arkadiusz Jaksa: Ustalono, że jedno ze stanowisk będzie rotacyjne dla kandydata Trzeciej Drogi. Po połowie kadencji miejsce w zarządzie zajmie kandydat wskazany przez PO.

Co oznacza,  że Paulina Rzetelska będzie na tym stanowisku przez najbliższe 2,5 roku. Po tym czasie radni wybiorą nowego członka zarządu (na jej miejsce) i będzie to osoba z Platformy Obywatelskiej. Wszyscy kandydaci do zarządu wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu tajnym wzięło udział 23 radnych. W głosowaniu enbloc oddano 17 głosów „za” i 6 wstrzymujących się. Nie było głosów przeciwnych.

Dziś do Rady Powiatu Pabianickiego dołączyła radna Ewa Lewandowska, która złożyła ślubowanie.

Kolejnym punktem porządku obrad było  uchwalenie  wynagrodzenia starosty.Radni jednogłośnie podjęli uchwałę, iż składnikami wynagrodzenia będzie:  9.430 zł - pensja podstawowa, 3.350 zł - dodatek funkcyjny, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. sumy podstawowego wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego – 3.834 zł, oraz 20 procent dodatku stażowego. W sumie około 19.930 zł.

 

Zapraszamy do oglądania

https://www.youtube.com/watch?v=eKfggJ-eEkQ